Nankai Univ. Teda
 
YhjC is a novel transcriptional regulator required for Shigella flexneri virulence


编辑: 汪嘉希  来源: 泰达学院  时间: 2022-03-04  点击: 10
 

YhjC is a novel transcriptional regulator required for Shigella flexneri virulence   Wanwu Li, Lingyan Jiang, Xiaoqian Liu, Rui Guo, Shuai Ma, Jingting Wang, Shuangshuang Ma, Shujie Li, Huiying Li   Virulence   2021 Dec;12(1):1661-1671

 
 

Copyright © Nankai University All Rights Reserved. Tel:86-22-66229398  Email:tedacollege@nankai.edu.cn