Nankai Univ. Teda
 
Attachment of Enterohemorrhagic Escherichia coli to Host Cells Reduces O Antigen Chain Length at the Infection Site That Promotes Infection


编辑: 汪嘉希  来源: 泰达学院  时间: 2022-03-04  点击: 10
 

Attachment of Enterohemorrhagic Escherichia coli to Host Cells Reduces O Antigen Chain Length at the Infection Site That Promotes Infection   Bin Liu, Chengqian Qian, Pan Wu, Xiaodan Li, Yutao Liu, Huiqian Mu, Min Huang, Yang Zhang, Tianyuan Jia, Yuanyuan Wang, Lu Wang, Xiao Zhang, Di Huang, Bin Yang, Lu Feng, Lei Wang   mBio   2021 Dec 21;12(6):e0269221

 
 

Copyright © Nankai University All Rights Reserved. Tel:86-22-66229398  Email:tedacollege@nankai.edu.cn