Nankai Univ. Teda
 
Chemotaxis and Shorter O-Antigen Chain Length Contribute to the Strong Desiccation Tolerance of a Food-Isolated Cronobacter sakazakii Strain


编辑: 汪嘉希  来源: 泰达学院  时间: 2022-03-07  点击: 10
 

Chemotaxis and Shorter O-Antigen Chain Length Contribute to the Strong Desiccation Tolerance of a Food-Isolated Cronobacter sakazakii Strain   Chengqian Qian, Min Huang, Yuhui Du, Jingjie Song, Huiqian Mu, Yi Wei, Si Zhang, Zhiqiu Yin, Chao Yuan, Bin Liu, Bin Liu   Front Microbiol   2022 Jan 4;12:779538

 
 

Copyright © Nankai University All Rights Reserved. Tel:86-22-66229398  Email:tedacollege@nankai.edu.cn