Nankai Univ. Teda
 
Development of an O-polysaccharide based recombinant glycoconjugate vaccine in engineered E. coli against ExPEC O1


编辑: 汪嘉希  来源: 泰达学院  时间: 2022-03-11  点击: 10
 

Development of an O-polysaccharide based recombinant glycoconjugate vaccine in engineered E. coli against ExPEC O1   Xiaolong Jiang, Jing Bai, Huijing Zhang, Jian Yuan, Gege Lu, Yuhui Wang, Lingyan Jiang, Bin Liu, Di Huang, Lu Feng   Carbohydr Polym   2022 Feb 1;277:118796

 
 

Copyright © Nankai University All Rights Reserved. Tel:86-22-66229398  Email:tedacollege@nankai.edu.cn