Nankai Univ. Teda
 
Bladder epithelial cell phosphate transporter inhibition protects mice against uropathogenic Escherichia coli infection


编辑: 汪嘉希  来源: 泰达学院  时间: 2022-05-05  点击: 10
 

Bladder epithelial cell phosphate transporter inhibition protects mice against uropathogenic Escherichia coli infection   Yu Pang, Zhihui Cheng, Si Zhang, Shujie Li, Xueping Li, Xiaodan Li, Xiao Zhang, Xiaoxiao Li, Yingxing Feng, Heting Cui, Zhen Chen, Le Liu, Qing Li, Jianxiao Huang, Mingqing Zhang, Siwei Zhu, Lei Wang, Lu Feng   Cell Rep   2022 Apr 19;39(3):110698

 
 

Copyright © Nankai University All Rights Reserved. Tel:86-22-66229398  Email:tedacollege@nankai.edu.cn