Nankai Univ. Teda
 
Escherichia coli O157:H7 senses microbiota-produced riboflavin to increase its virulence in the gut


编辑: 汪嘉希  来源: 泰达学院  时间: 2023-02-12  点击: 10
 

Bin Liu, Yutao Liu, Bin Yang, Qian Wang, Xingmei Liu, Jingliang Qin, Ke Zhao, Fan Li, Xiaohui Feng, Linxing Li, Pan Wu, Miaomiao Liu, Siwei Zhu, Lu Feng, LeiWang, Escherichia coli O157:H7 senses microbiota-produced riboflavin to increase its virulence in the gut. PNAS. 119 (48) :e2212436119(2022).

 
 

Copyright © Nankai University All Rights Reserved. Tel:86-22-66229398  Email:tedacollege@nankai.edu.cn